1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ikariam Hack Na Ambrozje i Złoto

Instrukcja :
1.Wypakuj hacka i uruchom go
2.Wpisz nazwę świata na którym grasz
3.Wpisz nazwę gracza
4.Wpisz ilość ambrozji jaką chcesz otrzymać
5.Wpisz ilość złota jaką chcesz otrzymać
6.Wciśnij przycisk „Dodaj” po czym powinieneś otrzymać taki komunikat

7. Poczekaj 10-30 sekund aż ambrozje/złoto zostanie dodane na twoje konto

Gratulacje udało Ci się uzyskać darmowe Ambrozje / Złoto !

Moje konto przed użyciem hacka :

I po użyciu hacka :

Describes how to install is in the *.txt file in the archive.

Leave a Reply

Your email address will not be published.