1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Egzamin techniczny 2014 fryzjerstwo

Zbiór zawiera 5 zestawów zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik usług fryzjerskich. Zadania przygotowano zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu zawodowego. Na końcu zamieszczono klucz odpowiedzi do wszystkich zadań.

Oprócz tego wszystkie możliwe pytania na egzamin z fryzjerstwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.